Eksploatacja rusztowań wiąże się z wieloma problemami natury technicznej, organizacyjnej i prawnej.

Przyczyną problemów jest przede wszystkim bardzo duże zróżnicowanie konstrukcji rusztowań, w szczególności stopień ich złożoności, duża zmienność parametrów decydujących o bezpieczeństwie konstrukcji i bezpieczeństwie pracy, duża różnorodność zastosowań oraz stopień spójności norm technicznych z przepisami prawnymi.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 1/2015, str. 20-25

Sprawdź!