W artykule przedstawiono projekty i budowę deskowań drewnianych ustrojów nośnych wg projektów autorów artykułu w kilkunastu zrealizowanych obiektach mostowych, m.in. estakad, wiaduktów i mostów.

Zastosowanie drewna litego, jak i prefabrykowanych elementów drewnianych z drewna klejonego umożliwiło racjonalne i ekonomiczne zastosowanie deskowań w budowie monolitycznych obiektów mostowych.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 1/2015, str. 26-28

 

Sprawdź!