Artykuł stanowi przegląd rozwoju metod sprężania.

Autor opisuje historię pomysłów na wprowadzanie technologii sprężania, a nie jej zastosowań w konstrukcjach inżynierskich. Mimo że większość prezentowanych metod sprężania jest już nieaktualna, każda z nich miała swój istotny wkład w dzisiejszy stan wiedzy i technologii.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 2/2015, str. 18-21