W artykule zostały omówione podstawowe zjawiska reologiczne, które należy rozpatrywać w konstrukcjach mostowych złożonych ze sprężonych belek prefabrykowanych.

Autor wskazuje na wybrane współczesne metody oceny czynników reologicznych w tego typu konstrukcjach.

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 2/2015, str. 24-30