Artykuł dotyczy dwóch mostów drogowych, które po ponad trzydziestu latach eksploatacji wymagały wzmocnienia.

Jeden z nich to żelbetowy most dwubelkowy, wykonywany na miejscu budowy, a drugi – wielobelkowy most wykonany z typowych prefabrykowanych belek sprężonych typu WBS. Obydwa mosty są trójprzęsłowe.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 2/2015, str. 48-52