Postanowiliśmy przyjrzeć się poziomowi innowacyjności i roli badań w polskim mostownictwie.

O opinie na ten temat zapytaliśmy specjalistów i ekspertów z branży, starając się udzielić głosu zarówno przedstawicielom nauki, jak i biznesu.

Zapraszamy do lektury pierwszej i drugiej części dyskusji.