remontowanego kratownicowego mostu kolejowego

W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań: określenia gatunku i spawalności stali, pomiarów twardości, makroskopowych i mikroskopowych połączenia spawanego. Zaprezentowano również wnioski z badań magnetyczno- proszkowych połączeń spawanych starych i nowych elementów na obiekcie.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 3/2015, str. 26-39