z prefabrykatów betonowych i blach falistych

Mosty sklepione i zintegrowane oraz obiekty gruntowopowłokowe tworzą zbliżoną do siebie grupę konstrukcji, charakteryzującą się tym, że nie stosuje się w nich łożysk, urządzeń dylatacyjnych. Nie występują w tych obiektach również przyczółki i płyty przejściowe. W przypadku mostowych obiektów gruntowo- powłokowych dodatkową zaletą jest prosta i szybka budowa, co wpłynęło na ich rozpowszechnienie w budownictwie komunikacyjnym. W niniejszej pracy porównuje się parametry techniczne obiektów budowanych z blach falistych i prefabrykatów betonowych.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 3/2015, str. 49-52