Nowoczesne rozwiązania konstrukcji przęseł mostów

Współczesne budownictwo mostowe opiera się głównie na dwóch materiałach konstrukcyjnych – stali i betonie. Ich dominująca pozycja wydaje się na razie niezagrożona. Jednak postęp w technologii sprawia, że niektóre tradycyjne materiały konstrukcyjne, jak np. drewno, czy zupełnie nowe materiały, jak np. materiały kompozytowe z polimerów zbrojonych włóknem (FRP), wykorzystywane są w coraz większym zakresie do budowy obiektów mostowych.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 3/2015, str. 58-60