20-23 maja br. w Międzyzdrojach odbyła się już XXVII edycja Konferencji „Awarie budowlane”. Celem spotkań odbywających się w cyklu dwuletnim jest omówienie działań zmierzających do zmniejszenia występowania w przyszłości liczby awarii budowlanych.

Konferencja odbywa się pod patronatem merytorycznym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Jest ona współorganizowana przez Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Szczeciński Oddział PZITB przy wsparciu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Patronat honorowy nad Konferencją piastowali: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, American Concrete Institute, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, marszałek województwa zachodniopomorskiego, wojewoda zachodniopomorski, Mecenat Miasta Szczecin oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Konferencja została podzielona na kilka sesji tematycznych, w trakcie których poruszano m.in. tematy związane z diagnostyką w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji, budownictwem ogólnym, materiałowymi aspektami awarii i napraw konstrukcji, konstrukcjami żelbetowymi i metalowymi oraz geotechniką. W ramach poszczególnych sesji omawiano m.in. zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym, przyczyny zaistniałych katastrof i awarii budowlanych, sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji, procesy projektowania i wykonawstwa oraz akty prawne dotyczące bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych.

Dla środowiska mostowego szczególnie ważna była sesja IV poświęcona mostom i drogom. W trakcie sesji omówiono m.in.: katastrofę stalowego kratownicowego mostu drogowego oraz sposób jego odbudowy (prelekcję wygłosił dr hab. inż. Zbigniew Mańko z Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu); most wiszący w Kalifornii – The San Fransisco-Oakland Bay Bridge (referował prof. Piotr Moncarz ze Stanford University, USA); czy też mosty autostradowe w Kanadzie (w Ontario) w kontekście unikania zniszczenia konstrukcji poprzez ocenę, zarządzanie i badania naukowe (przedstawione przez prof. Annę Marię Polak z Uniwersytetu w Waterloo w Kanadzie). Prof. Adam Wysokowski z Zakładu dróg i Mostów Uniwersytetu Zielonogórskiego poruszył problem trwałości eksploatacyjnej stalowych konstrukcji gruntowo-powłokowych jako mostów ekologicznych, a prof. Krzysztof Zółtowski z Politechniki Gdańskiej poddał analizie nośność blachownicowej konstrukcji dźwigara skrzynkowego mostu w czasie nasuwania podłużnego.

W Konferencji wzięło udział ponad 400 osób, w tym wielu pracowników naukowych, ekspertów budowlanych, osób z nadzoru budowlanego, projektantów i przedstawicieli firm wykonawczych.
Już teraz zapraszamy na kolejną edycję Konferencji, która odbędzie się w 2017 roku.