W artykule poruszono kilka aspektów związanych z posadowieniem obiektów mostowych na palach wierconych wielkośrednicowych.

Rozważania teoretyczne poparto przykładami z praktyki.

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 4/2015, str. 12-17