Technologia pali prefabrykowanych obejmuje najbardziej zróżnicowaną pod względem materiałowym i technologicznym grupę pali wykorzystywanych w budownictwie, w tym w budownictwie mostowym.

Pal prefabrykowany to przygotowany lub wytworzony wcześniej z jednego ze znormalizowanych materiałów konstrukcyjnych smukły element pogrążony w gruncie i przekazujący obciążenia z konstrukcji na podłoże za pośrednictwem pobocznicy lub/i stopy. Pale prefabrykowane mogą przekazywać na grunt obciążenia wciskające, wyciągające, poziome i momenty zginające.

 

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 4/2015, str. 23-28