W artykule przedstawiono szczegóły projektu kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w Niemirowie.

Projekt wykonano w oparciu o koncepcję architektoniczną, którą wyłoniono w konkursie zorganizowanym w 2013 roku przez Gminę Mielnik. Kładka jest trójprzęsłową konstrukcją wstęgowo-wiszącą o rozpiętości przęseł wynoszącej 91,23 + 135,00 + 91,23 m i długości całkowitej 336,5 m.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 4/2014, str. 53-57