XXV już Seminarium odbyło się 9-10 czerwca br. w Rosnówku dzięki organizacji Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współudziale Oddziału Wielkopolskiego Związku Mostowców RP.

Celem seminarium było poruszenie istotnych tematów związanych z ciekawszymi rozwiązaniami konstrukcyjno–technologicznych budowy nowych obiektów, wzmocnień, napraw i remontów obiektów inżynierskich, min.
- przydatności określonych materiałów do budowy, wzmocnień i napraw obiektów mostowych,
- wyników prac studialnych związanych z technologią budowy nowych obiektów, podnoszeniem  
   nośności, naprawami i remontami,
- oceny aktualnej nośności obiektów mostowych,
- projektowania i wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych,
- wymiany doświadczeń związanych z wprowadzaniem do mostownictwa sytemu norm PN-EN oraz ich
  stosowaniem do projektowania, oceny nośności, budowy i przebudowy istniejących mostów.