Polska Wizja Zero to jedyne wydarzenie w kraju i Europie, gdzie konferencja poświęcona BRD połączona jest z crash testami infrastruktury drogowej. Tak jak w zeszłym roku, testy odbyły się na torze doświadczalnym w Inowrocławiu.

W ciągu dwóch dni konferencji, podzielonych na cztery sesje tematyczne, zostało wygłoszonych 16 referatów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, odbyły się trzy panele dyskusyjne (pt. „Bezpieczeństwo to zysk, nie koszt”, „Partnerstwo publiczno-prywatne w remontach i długookresowym utrzymaniu dróg” oraz „Problemy bezpieczeństwa pracy w budownictwie drogowym przy remontach i utrzymaniu dróg”). Ponadto uczestnikom zostały zaprezentowane trzy felietony filmowe przedstawiające obecny stan polskiej infrastruktury drogowej, a także pokazano 26 filmów z crash testów wykonanych w ramach Polskiej Wizji Zero oraz innych przedsięwzięć.

Przebieg testów

Poza częścią teoretyczną w trakcie konferencji przeprowadzono sześć unikalnych crash testów, z których pięć było prezentacją najnowszych urządzeń infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu drogowego, a jeden test miał za zadanie zweryfikowanie faktycznej, nie deklarowanej, szerokości pracującej linowej bariery ochronnej.

Crash test bariery linowej – polegał na weryfikacji faktycznej szerokości pracującej linowej bariery ochronnej (fot. 1). Po przeprowadzeniu testu z udziałem autobusu (zgodnego z europejską normą), faktyczny parametr W to W7 (2,5 m), co nasuwa pytanie o zasadność stosowania takiej bariery na niezbyt szerokich pasach rozdziału i/lub przy różnych obiektach. Widoczne na filmie biało czerwone „pachołki ” drogowe są ustawione w odległości 1m od testowanej bariery-w takiej bowiem odległości stoją w pasie rozdziału na POW latarnie i stalowe konstrukcje wsporcze. Po obejrzeniu crash testu, obecny na konferencji dyrektor wykonawczy europejskiej federacji Drogowej Kostandinos Diamandouros stwierdził w swoim wystąpieniu, że nigdzie i nigdy nie spotkał się z barierami linowymi spełniającymi parametry H2 W2 do W4 podsumowując swój dłuższy wywód zdaniem  "Skoro w Polsce istnieją bariery linowe o parametrach H2 W2 do W4 to znaczy, ze istnieją też latające samochody". Problem ten został szerzej opisany w artykule zatytułowanym Chodzi o życie zamieszczonym w „Magazynie Autostrady” numer 5/2015; jest on dostępny na stronie internetowej www.autostrady.elamed.pl.Crash test bezpiecznego zakończenia barier ochronnych „SafeEnd” – test ten pokazał, jak powinno wyglądać prawidłowe zakończenie barier ochronnych. Uderzające w czoło bariery, BMW serii 5 (E34), pomimo dużej prędkości i czołowego zderzenia, praktycznie nie uległo poważniejszym uszkodzeniom (fot. 2). Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że przebywający wewnątrz ludzie również nie odnieśliby poważniejszych obrażeń.

Warto przyjrzeć się także filmikowi ze zderzenia z typowym zakończeniem bariery ochronnej typu "Barani Róg". Z łatwością można zauważyć, że skala zniszczeń pojazdu jest zupełnie inna.Crash test bezpiecznej konstrukcji wsporczej zgodnej z normą EN 12767
– kolejny test, kolejna innowacja. Tym razem w teście został wykorzystany nowy rodzaj latarni, który w przyszłości powinien zastąpić obecnie stosowane betonowe rozwiązania. Innowacyjność konstrukcji oparta jest na materiale wykorzystanym do produkcji, a także na wykonaniu precyzyjnych nacięć wzdłuż całej konstrukcji, dzięki czemu staje się ona mniej sztywna i bardziej podatna na odkształcenie. W materiale znajduje się zdjęcie z testu zderzeniowego wykorzystującego standardową latarnię (fot. 3).Dla porównania filmik z uderzenia pojazdu w często spotykaną na polskich drogach, betonową latarnię.
Crash test bariery tymczasowej „Limes”
– drugi dzień testów rozpoczął się od testu bariery ochronnej, która może zostać wykorzystana do zabezpieczania robót drogowych. Test, pomimo niesprzyjających warunków poligonowych, przebiegł poprawnie, a sama bariera zachowała się w sposób przewidziany przez producenta. Należy w tym miejscu podkreślić, że widoczny na filmach przejazd pojazdu zderzeniowego był wynikiem jego bezwładności i uszkodzenia lewego koła, a wywróconie bariery jest jej prawidłową reakcją na zderzenie.Miasteczko - Polska Wizja Zero 2015  (fot.4).W poniższym filmiku mozna zobaczyć porównanie z testu zderzeniowego przeprowadzonego na jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań w miejscu prowadzenia robót na drogach. Warto dodać, że w tym przypadku bariera plastikowa została zamontowana  prawidłowo, to znaczy została wypełniona piaskiem, co nie jest często praktyowane. Wyobraźni można pozostawić efekt uderzenie pojazdu w pusty plastikowy klocek, który ma chronić życie.Crash test mobilnego urządzenia do zabezpieczania robót drogowych „TMA”
– przedostatni z testów pokazywał urządzenie montowane na ciężarówkach którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pracownikom budowy, jak i kierowcy, który potencjalnie uderzy w urządzenie. Zgodnie z przewidywaniami test wypadł bardzo dobrze. Urządzenie spełniło oczekiwania, a sam samochód uderzający, pomimo dużej prędkości (85 km/h), nie uległ poważniejszym uszkodzeniom (fot. 5).Crash test „BERGMA BUFER”, urządzenia do zabezpieczania robót drogowych i obiektów przydrożnych
– ostatni test Polskiej Wizji Zero miał na celu zaprezentowanie konstrukcji, która wcześniej we wszystkich testach była sprawdzana na jednolitej, gładkiej nawierzchni drogowej, gdzie spełniała swoje zadanie. Dotychczasowe testy potwierdzające skuteczność rozwiązania były prowadzone w Volvo Safety Center VTI w Szwecji. W teście na torze doświadczalnym w Inowrocławiu chciano podtrzymać ten trend, jednak ze względu na wyboistość nawierzchni test się nie udał, samochód testowy przeforsował przeszkodę (fot. 6). W tym miejscu należą się słowa uznania firmie BERGMA, która zgodnie z ideą „Polskiej Wizji Zero” już rozpoczęła prace nad stosownymi poprawkami konstrukcyjnymi usterek znalezionych dzięki testowi. Zgodnie z zapowiedzią na przyszłorocznej konferencji zostanie zaprezentowana poprawiona wersja urządzenia.Na filmiku poniżej można sprawdzić jak zachowuje się BERGMA BUFER na jednolitej gładkiej nawierzchni.Polska Wizja Zero 2016

Już teraz w imieniu redakcji „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Mosty” zapraszamy na kolejną edycję Polskiej Wizji Zero 2016, która odbędzie się ponownie w Inowrocławiu w dniach 22-23.06.2016 r.

W kolejnej edycji więcej miejsca zostanie poświęcone polskim i międzynarodowym innowacjom, doświadczeniom i dobrym praktykom w zakresie tematyki konferencji i crash testów, możliwych do zastosowania na polskich drogach. W aspekcie międzynarodowym przewidziany jest udział przedstawicieli Komisji Europejskiej i ERF oraz około 40-osobowej grupy specjalistów, przedstawicieli firm i instytucji z wielu krajów Europy. Więcej czasu zostanie też przeznaczone na dyskusje z udziałem uczestników.

Polska Wizja Zero 2015 w liczbach

  • 2 dni - czas trwania
  • 304 gości, w tym 121 z administracji drogowych,
  • 27 gości zagranicznych z 8 krajów (Anglia, Niemcy, Słowacja, Rosja, Szwecja, Norwegia, Serbia i Belgia),
  • 16 referatów,
  • 3 panele dyskusyjne,
  • 6 crash testów,
  • 26 filmów z poprzednich crash testów,
  • 3 felietony filmowe.