Wywiad z prof. dr. hab. inż. Adamem Wysokowskim z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

O rozwoju obiektów ekologicznych, potrzebie budowy przepustów i przejść dla zwierząt, rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych tych konstrukcji oraz ich stanie prawnym w rozmowie z Marleną Machurą mówi prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 5/2015, str. 18-21