Wzmacnianie mostów sklepionych z użyciem blach falistych może być efektywnym sposobem rewitalizacji starych obiektów murowanych.

Zaletą przedstawianej technologii jest niewielka ingerencja w dotychczasowy układ konstrukcyjny mostu, a przede wszystkim możliwość wykonywania prac budowlanych przy czynnym (czasem ograniczonym) ruchu na obiekcie. W przypadku murowanych sklepień o zaawansowanej degradacji materiału wskazane jest poszerzenie obiektu w celu nadania mu nowej estetycznej elewacji. Zaletą wzmacniania sklepienia z zastosowaniem blachy falistej jest niewielka redukcja przestrzeni pod mostem, a przy tym znaczny przyrost nośności użytkowej.

Artykul zostal opublikowany w wydaniu 5/2015, str. 22-24