Artykuł stanowi podsumowanie ostatnich prac autora związanych z projektowaniem i oceną skuteczności systemu monitorowania konstrukcji mostu podwieszanego i extradosed.

System monitoringu na moście przez rzekę Wisłę pod Kwidzynem jest prototypowym urządzeniem śledzącym parametry i zjawiska zachodzące w konstrukcji mostu. Dlatego w ciągu najbliższego roku prowadzone będą szczególne obserwacje i badania niezależnie sprawdzające zarejestrowane wyniki. Ostatecznie system będzie samodzielnym urządzeniem pomiarowym, automatycznie informującym zarządcę obiektu o wszystkich zarejestrowanych anomaliach. Ponadto stałe pomiary pozwolą na krytyczną ocenę założeń projektowych dotyczących procesów reologicznych, obciążeń eksploatacyjnych i środowiskowych.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 6/2015 na str. 34-38