W artykule przedstawiono sposób porównywania wyników badań, analizy przyczyn i efektów uszkodzeń oraz szacowania łącznych zagrożeń korozyjnych konstrukcji metodą Multi Mapping.

Przedstawione zalety kompleksowej metody oceny stanu korozyjnego betonowej konstrukcji mostowej na podstawie analizy map, nazwanej Multi Mappingiem, pozwalają mieć nadzieję na jej szerokie zastosowanie.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 6/2015, str. 58-62.