Artykuł prezentuje kompleksowe rozwiązanie fundamentów palowych dla podpór stałych i tymczasowych mostu drogowego przez rzekę Wisłok w Rzeszowie oddanego do użytku w październiku 2015 roku.

Budowa mostu, oprócz fundamentów podpór stałych, wymagała posadowienia licznych podpór tymczasowych, co w przypadku omawianego obiektu stanowiło poważne wyzwanie techniczne i organizacyjne. Do posadowienia mostu i podpór tymczasowych wykorzystano jedną, uniwersalną technologię posadowienia, jaką były żelbetowe, prefabrykowane pale wbijane. Realizacja kontraktu w formule „zaprojektuj i zbuduj” powoduje, że oprócz licznych wymagań technicznych i technologicznych przyjęte rozwiązanie posadowienia musiało spełniać również ostre kryteria ekonomiczne towarzyszące tego rodzaju kontraktom. Wykonawcą robót palowych była firma Aarsleff Sp. z o.o.

Artykuł został opuboikowany w wydaniu 1/2016, str. 20-23