W artykule zaprezentowano cele wykonywania badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym.

Zwrócono uwagę na fakt, że próbne obciążenie jest najdokładniejszym narzędziem do oceny nośności konstrukcji i odpowiedzi na obciążenia dynamiczne. Równocześnie każdy element procesu pomiaru, tworzenia modelu obliczeniowego konstrukcji oraz analizy porównawczej wyników pomiarów i obliczeń wnosi nieuchronną niepewność oceny badanej konstrukcji.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2016, str. 40-43