Artykuł prezentuje pierwszy na świecie kompozytowy most pieszo-rowerowy będący zwartym jednoelementowym obiektem o konstrukcji powierzchniowej wytworzonym w jednym cyklu produkcyjnym w technologii infuzji, który powstał w ramach konsorcjum FOBRIDGE.

Zgodnie z założeniami grantu FOBRIDGE, współfi nansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a realizowanego w ramach konsorcjum w składzie: Politechnika Gdańska (lider), Wojskowa Akademia Techniczna, firma ROMA Sp. z o.o. w Grabowcu k. Torunia, kładka jest przeznaczona do stosowania nad drogami ruchu przyspieszonego. Jednak ta konstrukcja może być z powodzeniem użyta do pokonywania innych przeszkód, takich jak: tory kolejowe, kanały czy nieduże rzeki.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2016, str. 44-49