XXXIII Seminarium Techniczne PSWNA pt. „Zrównoważony rozwój a dobór innowacyjnych technologii drogowych” odbyło się 27-28 października br. w Hotelu BOSS w Warszawie - Miedzeszynie.

Organizatorem Seminarium jest Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli Sejmowa Komisja Infrastruktury oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jesienna edycja Seminarium PSWNA odbyła się pod hasłem: „Zrównoważony rozwój a dobór innowacyjnych technologii drogowych”, o czym dyskutowano podczas trzech sesji tematycznych.

W trakcie pierwszej sesji Andrzej Wyszyński - prezes PSWNA - dokonał otwarcia Seminarium, podczas którego przywitał przybyłych gości. Uczestnicy mieli także możliwość wysłuchania dwóch referatów problemowych - nt. korzyści ze stosowania nawierzchnia asfaltowych (autor referatu: Egbert Beuving, EAPA) oraz badań nawierzchni ze specjalistycznych asfaltów modyfikowanych mostu wiszącego w Szwecji po 15 latach eksploatacji (Bengt Sandman z Nynas AB).

Sesja druga dotyczyła dobrych praktyk w drogownictwie. Sporą jej część poświęcono Obwodnicy Trójmiasta - omówiono historię jej budowy okiem inżyniera (dr inż. Waldemar Cyske, Politechnika Gdańska), projektowanie remontu nawierzchni (dr inż. Bohdan Dołżycki, Politechnika Gdańska), wybrane aspekty technologiczne budowy (Andrzej Dołżycki z firmy Skanska S.A.) oraz obecny stan nawierzchni obwodnicy (Dariusz Sieczkowski Z GDDKiA). Zaprezentowano także społeczne i środowiskowe skutki w analizie kosztów życia (LCCA) na przykładzie porównania drogi ekspresowej w technologii asfaltowej oraz betonowej (dr Jan Król oraz dr Karol Kowalski z firmy ABAKK).

Na temat nowych technologii i innowacji materiałowych, a także ekologii (recyklingu) i ochronie środowiska dyskutowano podczas sesji trzeciej Seminarium. Dr inż. Dariusz Sybilski z IBDiM omówił efekt reaktywnego chemicznie silanu, który stanowi dodatek adhezyjny asfalt - kruszywo, zaś prof. Marek Iwański z Politechniki Świętokrzyskiej zaprezentował energooszczędne i przyjazne dla środowiska naturalnego nawierzchnie asfaltowe. Nie brakło wystąpień przedstawicieli firm prezentujących najnowsze rozwiązania technologiczne - Jacek Boratyński i Przemysław Ostrowski reprezentujący firmę Eurovia Polska przedstawili technologie przeciwspękaniowe dla nawierzchni asfaltowych, a Paweł Czajkowski z LOTOS Asfalt - asfalty WMA do specjalnych zastosowań. Słuchacze mogli także zapoznać się z mocnymi i słabymi stronami systemu „projektuj i buduj” przedstawionymi przez dr. inż. Tadeusza Suwarę z Transprojektu Gdańskiego. Referat Zbigniewa Krupy, pełnomocnika zarządu PSWNA, nt. bieżącego stanu w postępie prac nad przepisami technicznymi zakończył część problemową konferencji.

W seminarium uczestniczyło 110 osób, które reprezentowały 58 firm i instytucji branży drogowej - konferencja była zatem doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń i dyskusji przedstawicieli biznesu oraz nauki.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w XXXIII Seminarium PSWNA i zapraszamy na kolejne, planowane na marzec 2016 r.