26-27 listopada 2015 r. odbyła się 11. edycja Seminarium Naukowo-Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe, tym razem pod hasłem: „Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie”.

Seminarium zostało poprzedzone jednodniowym WOSKSHOPEM nt. antykorozji stali i betonu.

Tegoroczne Seminarium rozpoczęła sesja otwarcia, podczas której po referatach wprowadzających (m.in. Józefa Rabiegi o wybitnym projektancie mostów, śp. Leonie Danielskim, i Jana Biliszczuka nt. historii, współczesności i przyszłości mostów łukowych) nastąpiło wyczekiwane rozsztrzygnięcie VII edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa.

Zwycięzcy Konkursu

Ideą Konkursu, który corocznie organizuje redakcja „Mostów”, jest promowanie polskiej myśli projektowej i wyróżnienie najbardziej znaczących obiektów oddanych do użytku, które coraz częściej zachwycają formą i wzbogacają polski krajobraz. Nagrody są wyrazem uznania za innowacyjność w tworzeniu obiektów inżynierskich i mają charakter całkowicie niekomercyjny. Konkurs skierowany jest do do inżynierów mostowych, zespołów projektowych, firm wykonawczych oraz architektów, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i pomysłowością w tworzeniu projektów obiektów inżynierskich.

Do VII edycji Konkursu zgłoszono 16 obiektów w czterech kategoriach konkursowych. Ceremonię wręczenia statuetek i dyplomów, podczas której zaprezentowano wszystkie zgłoszone oraz zwycięskie obiekty, poprowadziła Dagmara Lerch, przy współudziale profesora Janusza Szelki i profesora Kazimierza Flagi. Jury, w którego skład wchodzili proesorowie: Kazimierz Flaga, Kazimierz Furtak, Wojciech Radomski, Janusz Szelka oraz redaktor zarządzjąca „Mostów” Dagmara Lerch, z uwagi na wysoki poziom zgłoszonych realizacji, poza czterema nagrodami głównymi przyznało także dwa wyróżnienia. Uhonorowani zostali najbardziej innowacyjni projektanci i inżynierowie. Zaptraszamy do zapoznania się z fotorelacją z Konkursu. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu!

Redakcja „Mostów” składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w realizacji Konkursu wszystkim członkom Jury. Dziękujemy także prof. Janowi Biliszczukowi, Małgorzacie Skowronek i całemu Komitetowi Organizacyjnemu Wrocławskich Dni Mostowych - to dzięki ich wsparciu co roku możemy wręczać nagrody na największym - i jednym z najważniejszych - spotkaniu branży mostowej.

O mostach łukowych we Wrocławiu

11. edycja Seminarium zgromadziła we Wrocławiu blisko 450 osób, w tym liczną grupę studentów. Konferencję podzielono na pięć sesji problemowych, w ramach których uczestnicy mogli wysłuchać interesujących prelekcji oraz zabrać głos w dyskusjach.

Sesja I dotyczyła historycznych mostów łukowych oraz ich utrzymania. Omówiono m.in. polską koncepcję rewaloryzacji Mostu Zamkowego w Kamieńcu Podolskim (autor referatu: Janusz Rymsza), zaprezentowano projekt modernizacji zabytkowego sklepionego mostu łukowego w Prudniku (Arkadiusz Madaj, Krzysztof Pokorski, Łukasz Szuba) czy też odbudowę i renowację zabytkowego łukowego "mostu kamiennego" w Kaliszu (Adam Wysokowski, Jerzy Howis). Podczas sesji II, zawierającej referaty kluczowe, uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać prelekcji gości honorowych Seminarium, którzy przedstawili: problem budowy mostów za pomocą metody wznoszenia balansowego (autorzy referatu: Johann Kollegger, Sara Foremniak, David Wimmer, Dominik Suza, Susanne Gmainer), opis budowy mostu Troja w Pradze (autorzy refereatu: Jan L. Vitek, Robert Brož, Aleksander Tvrz), budowę mostu łukowego Tamina Bridge (Rolf Meichtry, Rafael Kuehne) oraz most przez Wisłę w Toruniu (Krzysztof Wąchalski). Sesję III poświęcono projektowaniu, budowie i modernizacji mostów łukowych. Prelekcje dotyczyły m.in. projektu i realizacji kładki łukowej przez Wartę we Wronkach (Krzysztof Żółtowski, Mikołaj Binczyk), przykładów zrealizowanych fundamentów palowych mostów i wiaduktów łukowych (Dariusz Sobala) czy też wieszaków mostów łukowych (Henryk Zobel, Piotr Żółtowski). Podczas sesji IV pod hasłem Analizy i badania zaprezentowano m.in. niektóre aspekty analizy dynamicznej mostu łukowego w świetle wymagań PN-EN (Radosław Oleszek, Wojciech Radomski) czy też przemieszczenia mostów murowanych pod obciążeniem kolejowym (Czesław Machelski, Tomasz Kamiński). Sesja V poświęcona została szeroko rozumianym innowacjom mostowym, nie tylko w zakresie mostów łukowych. Omówiono m.in. projekt i realizację montażu przęseł drogowego mostu przez Wisłę w Kamieniu (Krzysztof Żółtowski, Mikołaj Binczyk, Michał Drawc) czy też badania kompozytowego mostu dla pieszych (Jacek Chróścielewski, Mikołaj Miśkieiwcz, Łukasz Pyrzowski, Krzysztof Wilde).

Referaty seminaryjne zostały wydane w postaci książki „Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie”, do której lektury serdecznie Państwa zachęcamy.

11. edycja Seminarium obfitowała w ciekawe wystąpienia oraz interesujące dyskusje - zarówno te na sali obrad, jak i w kuluarach. Z pewnością WDM pozostają największym i bardzo interesującym wydarzeniem w kalendarzu mostowców, zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i reprezentantów firm zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem czy też utrzymaniem obiektów mostowych.

Już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji Wrocławskich Dni Mostowych!