Omówiono pierwszą w Polsce renowację na dużym obiekcie mostowym systemu antykorozyjnego nowej generacji (metalizacyjno-malarskiego z epoksydowo-poliuretanowym uszczelnieniem). Pokazano trudności pojawiające się podczas prowadzenia prac.

W artykule prezdstawiono pewne problemy na przykładzie renowacji częściowej (po pięciu latach eksploatacji) nowego mostu stalowego (most Siekierkowski przez Wisłę w Warszawie), na którym powłoka nawierzchniowa miała niezadawalającą przyczepność i nastąpiła jej samoistna miejscowa delaminacja.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 2/2016, str. 14-17