W artykule opisano pierwszy polski most drogowy, wykonany z kompozytów FRP.

Przedstawiono charakterystykę mostu, opisano założenia i proces projektowania, wytwarzanie dźwigarów głównych mostu oraz przedstawiono jego budowę. Na zakończenie podano główne wyniki badań odbiorczych mostu pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym, które potwierdziły zakładaną nośność obiektu. Doświadczenia z realizacji mostu potwierdziły, że most kompozytowy może być pełnowartościową alternatywą dla stosowanych powszechnie przęseł mostowych ze stali i betonu.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 2/2016, str. 62-66