Tym razem dyskusji poddaliśmy zagadnienie osiągnięć i problemów w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów mostowych w Polsce.

Zapytaliśmy również o ocenę polskiego rynku produktów antykorozyjnych na tle rynku europejskiego - jakie są różnice, a gdzie znajdziemy podobieństwa? Do dyskusji zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i biznesu – głosu udzielili: dr inż. Agnieszka Królikowska (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), dr hab. inż. prof. IMPiB Małgorzata Zubielewicz (Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników) oraz Jerzy Kosior, dyrektor ds. handlowych w firmie Jotun Polska.

Przeczytaj artykuł