Powłoka z blachy falistej w obiekcie gruntowo-powłokowym charakteryzuje się dużą sztywnością, ale dopiero w otoczeniu ośrodka gruntowego.

W początkowej fazie budowy deformacja powłoki, jako wynik oddziaływania gruntu w trakcie układania zasypki, jest wielokrotnie większa niż od obciążeń użytkowych, występujących podczas eksploatacji obiektu. W fazie budowy, dla bezpieczeństwa powłoki, istotne znaczenie mają obciążenia od pojazdów i urządzeń, stosowanych do układania i zagęszczania zasypki. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy przemieszczenia powłoki od obciążenia budowlanego naziomu jest sumowana ze skutkiem ciężaru własnego gruntu - jak w powłokach o kształcie łukowym.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 2/2016, str. 55-57