13 kwietnia 2016 w Sali Wystawienniczej Centrum Wodnego SGGW odbyło się seminarium technologiczne na temat nowoczesnych rozwiązań geodezyjno-budowlanych.

Uczestnikami spotkania byli zarówno studenci SGGW kierunków Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska, jak również przedstawiciele świata wykonawstwa geodezyjnego i budowlanego oraz goście z innych ośrodków naukowych (Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Seminarium miało charakter otwarty i stanowi kontynuację cyklicznych spotkań międzybranżowych organizowanych przez Zakład Geodezji i Planowania Przestrzennego Katedry Inżynierii Budowlanej SGGW.

Omówiono najnowsze trendy w monitoringu obiektów inżynierskich oraz rozwiązania GNSS wraz z nowościami technologicznymi z dziedziny pozycjonowania satelitarnego. Znaczącą część spotkania poświęcono technologii BIM oraz skaningowi laserowemu.

Po seminarium, uczestnicy mogli zapoznać się ze sprzętem geodezyjno-budowlanym jak również z pracami studentów budownictwa biorącymi udział w ogólnopolskim konkursie realizacji konstrukcji budowlanych.

W bieżącym semestrze roku akademickiego 2016 planowane są kolejne sympozja, między innymi z zakresu modelowania geodanych w środowiskach obliczeniowych.