Mosty łukowe są budowane od ponad 2000 lat. W okresie tym przeszły ewolucję od konstrukcji murowanych z kamienia lub cegły o niewielkich rozpiętościach przęseł do wielkich budowli ze stali lub z betonu o przęsłach przekraczających 600 m rozpiętości.

W artykule przedstawiono największe mosty łukowe na świecie. Większość z nich to obiekty już wybudowane, ale część z nich w dalszym ciągu jest w trakcie budowy. W zestawieniu pojawiają się obiekty różnych typów i z różnych lat, jak np. historyczny już most w Sydney czy duża grupa współczesnych obiektów wybudowanych w Chinach na początku XXI w.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 3/2016, str. 78-80