Omówiono rozwiązanie konstrukcyjne mostu kolejowego znajdującego się w województwie lubuskim na terenie gminy Trzebiechów, w ciągu byłej linii kolejowej nr 379 Konotop – Sulechów.

W artykule przedstawiono syntetyczną analizę rozwiązań konstrukcyjnych historycznego mostu kolejowego o nietypowym schemacie statycznym, w którym środkowe przęsło zostało zawieszone na wspornikach przęseł skrajnych, w których zastosowano balast eliminujący odrywanie przęsła na podporze. Omówiono obecny stan techniczny konstrukcji obiektu. Przeprowadzono podstawowe obliczenia statyczne mostu dla obciążeń kolejowych z XX wieku.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 3/2016, str. 26-29