Podstawą orzeczeń o jakości bariery ochronnej jest test zderzeniowy wykonywany według zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN 1317.

Obecnie dopuszczasię do stosowania na drogach i mostach jedynie takie bariery, które mają pozytywne wyniki poligonowych prób zderzeniowych i które przeszły pomyślnie wymagany przepisami prawa budowlanego proces certyfikacji.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 3/2016, str. 44-46