11 marca br. w Gliwicach odbyło się Spotkanie Techniczne zorganizowane w ramach Śląskiej Szkoły Mostowej poświęcone drugiemu gliwickiemu odcinkowi Drogowej Trasy Średnicowej.

Drugi gliwicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej (tzw. odcinek „G2”) został ofi cjalnie otwarty 19 marca br. Uczestnicy zainicjowanego przez Górnośląski Oddział Związku Mostowców RP Spotkania Technicznego w ramach Śląskiej Szkoły Mostowej (ŚSM) mieli możliwość zobaczenia inwestycji i zwiedzenia wybudowanego w ramach niej tunelu tydzień przed udostępnieniem trasy kierowcom. Gości i uczestników w imieniu organizatorów przywitał Marek Morawiak z BIG BANG Media. Następnie głos zabrali Sekretarz Miasta Gliwice Andrzej Karasiński oraz Marek Salamak, przewodniczący Oddziału Górnośląskiego Związku Mostowców RP.

Spotkanie rozpoczęło się od niecodziennej możliwości zwiedzania tunelu przebiegającego w centrum Gliwic, po którym uczestników oprowadzili przedstawiciele firmy PORR Polska Infrastructure S.A. – wykonawcy tunelu oraz większości obiektów mostowych zlokalizowanych na odcinku „G2”. O wykorzystanych technologiach oraz urządzeniach zamontowanych w tunelu opowiedział inspektor nadzoru Alfred Wicher z DTŚ S.A.

Kolejnym punktem programu było odwiedzenie Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, które jest wyposażone w najnowocześniejszy w Polsce system zarządzania ruchem. Pracownicy Centrum przez 24 godziny na dobę śledzą ruch miejski dzięki kamerom zainstalowanym na skrzyżowaniach dróg. Z systemem zarządzania ruchem miejskim powiązany jest system zarządzania gliwickim tunelem, o którym opowiedział uczestnikom Spotkania Bartłomiej Michalak z ZDM: – Centrum zarządza wszystkimi instalacjami znajdującymi się w tunelu, czyli od oświetlenia, przez przepompownie, wentylatory czy łączność. Generalnie wszystkie systemy znajdujące się w tunelu są zarządzane z tego miejsca. System dostarcza informacji o przepływie pojazdów i ich prędkości, możemy też stąd wysyłać informacje na znaki zmiennej treści, informując kierowców na bieżąco o zatorach czy zamknięciu tunelu, a także o alternatywnych drogach przejazdu. To wszystko są informacje, które pozwalają upłynnić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo.

Druga część Spotkania miała charakter wykładowy, dzięki czemu uczestnicy mogli uzupełnić swoją wiedzę nt. inwestycji, którą zgromadzili podczas wizyty w tunelu i ZDM. W hotelu Silvia Gold w Gliwicach zostali przywitani przez dr. hab. inż. Marka Salamaka oraz dziekana Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej prof. Jana Ślusarka. Następnie wysłuchali wystąpień przedstawicieli DTŚ S.A. oraz przedstawicieli projektanta i wykonawcy. Inżynier kontraktu Maciej Tomczak z DTŚ scharakteryzował inwestycję, przedstawiając także obiekty inżynierskie wybudowane na odcinku, zaś inspektor nadzoru Alfred Wicher skupił się na omówieniu skomplikowanych systemów wyposażenia tunelu – systemów wentylacji, odwodnienia, bezpieczeństwa i sterowania czy ochrony ppoż. Radosław Lorens z fi rmy Mosty Katowice, który pełnił nadzór autorski nad projektem, przedstawił zagadnienia projektowe odcinka oraz uświadomił słuchaczom, że z uwagi na usytuowanie trasy – w centrum Gliwic – prace projektowe były sporym wyzwaniem. O technologii oraz etapach budowy tunelu opowiedzieli przedstawiciele firmy PORR Polska Infrastructure – Dorota Krukiewicz oraz Grzegorz Waniek.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób, w tym: przedstawiciele projektanta, wykonawcy, nadzoru, członkowie ZMRP, pracownicy firm projektowych oraz wykonawczych, a także członkowie koła naukowego Politechniki Śląskiej. Tak duża frekwencja świadczy o sporym zainteresowaniu taką formą spotkań technicznych i pozytywnie rzutuje na dalszy rozwój Śląskiej Szkoły Mostowej, inicjatywy zapoczątkowanej w listopadzie ub.r.