Na obwodnicy Brodnicy przeprowadzono próby obciążeniowe na ponad 500-metrowej estakadzie.

Jak podaje GDDKiA Oddział Bydgoszcz, na podstawie pozytywnych, wstępnych wyników próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego estakady zostalo stwierdzone, że konstrukcja nośna obiektu pracuje prawidlowo pod obciążeniem.

Na budowie nadal prowadzone są prace na obiekcie i w jego obrębie, zarówno przy układaniu nawierzchni, montażu barier ochronnych czy odwodnieniu drogi. W tygodniu na budowie pracowalo ponad 50 osób i prawie 30 maszyn budowlanych.

Po zakończeniu robót rozpoczną się prace odbiorowe mające na celu jak najszybsze udostepnienie kierowcom tej trasy.

Źródło: GDDKiA Oddział Bydgoszcz