W dniach 01-03.06.2016 r. na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej odbędzie się kolejna edycja popularnego wśród młodzieży akademickiej Studenckiego Konkursu Mostów Stalowych.

Studencki Konkurs Mostów Stalowych jest skierowany do studentów Politechnik z całego kraju.

Drużyny mają za zadanie zaprojektowanie mostu łukowego, samodzielne wykonanie konstrukcji z lekkich elementów stalowych, a następnie przeprowadzenie obciążeń w laboratorium Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, celem ustalenia nośności mostu.

Ideą konkursu jest rozwijanie zdolności techniczno-manualnych, inspirowanie i zachęcanie do majsterkowania oraz przygotowanie uczestników do prowadzenia badań modelowych obiektów mostowych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu SKMS 2016 dostępne są na stronie internetowej: www.mlodzimostowcy.pwr.wroc.pl.


dr inż. Paweł Hawryszków
Opiekun Konkursu SKMS 2016
Opiekun Koła Naukowego „Młodzi Mostowcy PWr”