Konferencja, już po raz trzeci, odbędzie się 24-25 kwietnia 2017 r. w Rydzynie.

Lokalizacja:
Rydzyna
Data rozpoczęcia:
24.04.2017
Data zakończenia:
25.04.2017
Strona www:
http://conferen...

Organizatorami są: Politechnika Poznańska, Związek Mostowców RP, Polski Komitet Geotechniki, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP o/Poznań.

Przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Naukowego jest prof. dr inż. Lars Pettersson (Szwecja), a Komitetu Organizacyjnego – dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP.

Tematyka Konferencji:
– Badania i rozwój w zakresie konstrukcji z blach falistych.
– Teoria i projektowanie w zakresie konstrukcji z blach falistych.
– Przegląd norm obliczeniowych obowiązujących w Europie w zakresie konstrukcji z blach falistych.
– Uwarunkowania geotechniczne w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji podatnych.
– Najlepsze praktyki w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji podatnych.
– Nowe rozwiązania technologiczne.
- Inżynieria wartości – praktyczne zastosowania.
– Problematyka trwałości i utrzymania konstrukcji z blach falistych.
– Rola konstrukcji podatnych w budownictwie kierującym się zasadami zrównoważonego rozwoju.
– Wzmacnianie obiektów z zastosowaniem konstrukcji z blach falistych.

Sekretariat konferencji:
info@ conference-flexiblestructures.com
http://conference-flexiblestructures.com