Beton jest podstawowym materiałem konstrukcyjnym w budownictwie mostowym, a ostatnie lata to okres znaczącego rozwoju w technologii betonu.

W artykule syntetycznie przedstawiono specyfikę technologii betonów nowej generacji stosowanych w budownictwie mostowym, scharakteryzowano ich najistotniejsze właściwości w odniesieniu do betonów zwykłych oraz przedstawiono uwarunkowania techniczno-ekonomiczne ich stosowania.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 4/2016, str. 12-16