Artykuł prezentuje najdłuższy obiekt mostowy, jaki wykonano w ramach budowy ostatniego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach.

Szczegółowo opisano konstrukcję tego mostu i zastosowaną technologię przęsło po przęśle z urządzeniem formującym przejezdnym po terenie. Pokazano specyfikę układu sprężenia tego typu obiektów oraz podział procesu realizacji na etapy z przyjętym 14-dniowym cyklem.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 4/2016, str. 28-31