Budowa tunelu drogowego pod Martwą Wisłą stanowiła najważniejszy i jednocześnie najtrudniejszy element przedsięwzięcia inwestycyjnego „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego”.

Artykuł prezentuje opis tunelu, uwarunkowania środowiskowe, geologiczne i hydrogeologiczne mające wpływ na budowę obiektu, metodę realizacji tunelu, etapy robót oraz jego wyposażenie.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 4/2016, str. 48-53.