Artykuł opisuje łukowy most drogowy przez Odrę w ciągu drogi 1404 między miejscowościami Cisek – Bierawa. Przedstawiono koncepcję i projekt mostu, budowę oraz próbne obciążenie.

Most został wykonany zgodnie z pierwotną dokumentacją projektową, wprowadzono jedynie zmianę w technologii montażu pomostu stosując zamiast nasunięcia podłużnego montaż z dźwigów. Nie wprowadzono zmian projektowych na etapie realizacji, ponieważ konstrukcja została zaprojektowana na wysokim poziomie wytężenia i dalsza optymalizacja nie miała większego sensu.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 4/2016, str. 56-62.