27-29 kwietnia 2016 r. w gdyńskim hotelu Courtyard odbyło się Seminarium Techniczne organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

Motywem przewodnim tegorocznego spotkania było zagadnienie „Jak zagwarantować jakość dróg?”. Patronat honorowy nad Seminarium objęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W seminarium uczestniczyło 110 osób, które reprezentowały 50 fi rm i instytucji branży drogowej. Tradycyjnie uroczystego otwarcia seminarium dokonał prezes PSWNA Andrzej Wyszyński, który również jako pierwszy zaprezentował swoje wystąpienie. Prezes podjął się przedstawienia wspólnego głosu środowiska drogowego – Białej Księgi Branży Drogowej. Przedstawił jej genezę, ideę powstania oraz 39 kluczowych postulatów: strategicznych, ekonomiczno-finansowych, prawno-administracyjnych, zawodowych oraz dotyczących zarządzania ruchem.

Pierwszego dnia odbył się również panel dyskusyjny poruszający kwestię kompletnej sieci dróg krajowych – czy pozostaje ona w sferze marzeń, czy stanowi realny cel.

Kolejna sesja dotyczyła trwałości konstrukcji nawierzchni asfaltowych. Swoje referaty przedstawili przedstawiciele IBDiM: dr Wojciech Bańkowski i Jacek Trzeszkowski, oraz reprezentujący Politechnikę Gdańską dr inż. Piotr Jaskuła i dr Dawid Ryś.

Podczas kolejnej sesji poświęconej innowacyjnym rozwiązaniom przedstawiono m.in. efektywną technologię uszorstkowienia nawierzchni czy technologie zastosowane przy budowie nawierzchni na moście wantowym im. Jana Pawła II w Gdańsku.

Ostatnią sesję otworzyła reprezentantka firmy Eurovia Polska, Oliwia Merska, która omówiła właściwości akustyczne mieszanki Viaphone na przykładzie doświadczeń z Polski i Czech. Swoje referaty przedstawiły również firmy Bitunova i IZOHAN.

Zwieńczeniem tegorocznego Seminarium Technicznego była wycieczka techniczna po inwestycjach
drogowych Trójmiasta. Zapraszamy na kolejne seminarium PSWNA, planowane na jesień 2016 r.

fot. Andrzej Mroziński