11-13 maja br. w miejscowości Ryn na Mazurach odbyła się jubileuszowa X edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne.

Majowe spotkania na Mazurach stały się już tradycją i zapisały na stałe w kalendarzach członków oraz sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego. W tym roku edycja jubileuszowa była rekordowa pod względem frekwencji, jako że w Rynie spotkało się prawie 200 osób, aby przeanalizować i przedyskutować bieżące problemy związane z walką z korozją w aspekcie praktycznym.

Pierwszy dzień Konferencji upłynął pod znakiem sesji plenarnej, podczas której wystąpił gość honorowy tegorocznego spotkania – prof. Pier Luigi Bonora z referatem nt. „Jak powstała antykorozja – ludzie, teorie, metody”. Dr inż. Agnieszka Królikowska, prezes PSK i inicjatorka mazurskich spotkań, omówiła znaczenie logistyki w antykorozji, a Maciej Wiśniewski z firmy SIKA Polska opowiedział o 25-leciu obecności firmy w Polsce.

W drugim dniu spotkania uczestnicy mogli wziąć udział w kilku sesjach tematycznych. Podczas sesji pierwszej równolegle w dwóch salach dyskutowano o powłokach ochronnych, korozji i ochronie żelbetu oraz problemach inspektorów nadzoru.

W sali 1 zapoznano się m.in. z wynikami badań polowych i laboratoryjnych dotyczących różnych typów systemów epoksydowo-poliuretanowych eksploatowanych na obiektach inżynierskich ponad 10 lat (m.in. Agnieszka Królikowska, Małgorzata Zubielewicz). Referat ten powstał na podstawie koordynowanego przez PSK, a realizowanego przez IBDiM oraz IMPiB, projektu pt. „Kryteria i wytyczne oceny i doboru antykorozyjnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe o akronimie DuraCoat”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu Inicjatywa CORNET.

Słuchacze zasiadający w sali obok zapoznali się natomiast m.in. z kierunkami rozwoju w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni betonowych (Wojciech Świerczyński, Bartosz Gądecki) czy też z problemem wpływu dodatków polimerowych na skurcz kompozytów cementowych (Maciej Gruszczyński, Małgorzata Lenart, Urszula Paszek).

Sesja II – także podzielona na dwie sale – była okazją do wysłuchania referatów dotyczących przygotowania powierzchni (sala 1) oraz transportu, magazynowania i przeróbki ropy naftowej (sala 2). Uczestnicy zapoznali się m.in. z nowoczesnymi technologiami chemicznymi przygotowania powierzchni pod powłoki malarskie (Marek Budziszewski).

Dzień trzeci Konferencji wypełniła ostatnia sesja tematyczna „Infrastruktura i środowisko”. Przedstawiono kolejne, interesujące referaty, m.in.: „Dlaczego korodują ekrany akustyczne?” (Agnieszka Królikowska, Leszek Komorowski, Jerzy Noworyta) czy też „Remont Mostu Łazienkowskiego z wykorzystaniem powłok etylokrzemianowych do zabezpieczenia konstrukcji stalowej (Robert Chrzanowski, Agnieszka Kulesza, Rafał Jędrasiak).

Program merytoryczny, jak zawsze, dopełniały wydarzenia towarzyszące – Walne Zebranie PSK i Dyskusja Okrągłego Stołu oraz wręczenie: Odznaki Wielkiego Korozjonisty, nagrody dla Produktu Roku, a także nagród w konkursie za najlepszą pracę dyplomową i w konkursie na najlepszy scenariusz filmu edukacyjnego o korozji. Można było także obejrzeć pokazy produktów firm wspierających Konferencję.

Redakcja magazynu „Mosty” dziękuje organizatorom za możliwość udziału w tak ważnym dla branży wydarzeniu. Już teraz zapraszamy na kolejną edycję Konferencji w maju przyszłego roku (10-12 maja 2017 r.)!