Zakończyła się przebudowa mostu na Wełnie w miejscowości Ruda pod Rogoźnem w województwie wielkopolskim. Wzdłuż drogi krajowej nr 11 powstała również kładka pieszo-rowerowa.

Przebudowa mostu przez rzekę Wełnę w ciągu DK nr 11 została połączona  z budową kładki. Umożliwiło to separację ruchu pieszo-rowerowego od samochodowego. Obiekty zostały zabezpieczone barierami sprężystymi oraz balustradami. Nowa kładka jest obiektem jednoprzęsłowym o konstrukcji belkowo-płytowej zespolonej (stalowo-betonowej). Ułatwiła ona komunikację pieszo-rowerową  pomiędzy Rogoźnem i Gościejewicami.

Konstrukcja istniejącego mostu drogowego  została wzmocniona warstwą nadbetonu. Obiekt zyskał między innymi  nową nawierzchnię jezdni, granitowe krawężniki oraz odwodnienie i bariery. Cała inwestycja kosztował  2,2 mln złotych. Wcześniej w ciągu DK nr 11 w województwie wielkopolskim firma „Gotowski” odpowiadała za remont wiaduktu w Ocieszynie.