31 maja podczas targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach odbyła się Konferencja „Stalowe czy betonowe drogowe obiekty mostowe?” zorganizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polską Izbę Konstrukcji Stalowych.

Konferencja mostowa zorganizowana w ramach targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach tradycyjnie cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród mostowców, którzy licznie przybyli na Konferencję (na sali konferencyjnej było obecnych ok. 70 osób). Gościem specjalnym Konferencji był wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Otwarcia Konferencji dokonali prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, oraz Karol Heidrich, dyrektor generalny Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski z Politechniki Gdańskiej, który podjął się porównania betonowych i stalowych obiektów mostowych.

Sesję I dotyczącą projektowania i realizacji dużych obiektów mostowych poprowadził Bartłomiej Baulder z Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. Jerzy Bąk z fi rmy Pomost Warszawa przeanalizował specyfi kę stalowych mostów o znacznych rozpiętościach przęseł, a prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej – specyfikę dużych mostów betonowych.

Sesja II, moderowana przez prof. nadzw. dr. hab. inż. Janusza Rymszę, została poświęcona projektowaniu i realizacji małych i średnich obiektów mostowych. Pierwszy głos zabrał Witold Kosecki z firmy Europrojekt Gdańsk, który przeanalizował stalowe obiekty mostowe o rozpiętości przęsła do 50 m. Natomiast Krzysztof Nagórko z Transprojektu Warszawa poświęcił swoje wystąpienie betonowym obiektom mostowym o rozpiętości przęsła do 50 m. Następnie wystąpił prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej, który przedstawił najnowsze trendy w projektowaniu i realizacji stalowych i betonowych kładek dla pieszych.

Na zakończenie każdej z sesji przewidziany był czas na dyskusję, z którego uczestnicy chętnie korzystali, zadając prelegentom dodatkowe pytania do referatów lub też dzieląc się swoim doświadczeniem z zakresu projektowania czy realizacji konstrukcji stalowych lub betonowych.

Z zaprezentowanych referatów oraz dyskusji wynikł jasny wniosek – nie można jednoznacznie stwierdzić, który typ konstrukcji jest lepszy i powinien być stosowany w budowie drogowych obiektów mostowych. Typ konstrukcji powinien być wybrany indywidualnie dla każdego przypadku.