Podpisano umowę na budowę kładki dla pieszych w Głogoczowie na DK 7. Kładka budowana będzie w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. małopolskim".

Wykonawcą kładki jest czeska firma FIRESTA – Fiser z Brna. Koszt budowy wynosi 3 797 566,32 zł. Termin wykonania to 360 dni.

Jak podaje GDDKiA O. Kraków, kładka w Głogoczowie, w km 684+720, o rozpiętości teoretycznej (odległości pomiędzy podporami) 43,34 m, będzie miała 71,25 m długości i 10,50 m szerokości całkowitej. Konstrukcję nośną będzie stanowił łuk stalowy. Do łuku w dwóch miejscach, w części środkowej, podwieszony zostanie pomost. Oprócz schodów, po obydwu stronach kładki zaprojektowano windy, które umożliwią wszytskim osobom przejście kładką na drugą stronę drogi.

Oprócz budowy kładki inwestycja obejmuje:
- budowę dojść do kładki wraz z poboczami, odwodnienia liniowego, umocnienia skarpy, bariery ochronnej, kanalizacji deszczowej w zakresie: odwodnienia kładki oraz terenu przyległego, sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowej i instalacji monitoringu,
- rozbiórkę sieci elektroenergetycznej,
- przebudowę sieci teletechnicznej (linia napowietrzna, linia kablowa, zabezpieczenie rurą ochronną).

Źródło: GDDKiA Oddział Kraków