7-8 czerwca br. w Rosnówku k. Poznania odbyła się XXVI edycja seminarium mostowego „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”, organizowanego przez Instytut Inżynierii Lądowej PP przy współudziale Oddziału Wielkopolskiego ZMRP.

Tegoroczna edycja seminarium była połączona z obchodami jubileuszu 90. rocznicy urodzin prof. dr. hab. inż. Andrzeja Ryżyńskiego, pierwszego przewodniczącego ZMRP, twórcy wyższego szkolnictwa mostowego na Politechnice Poznańskiej i byłego rektora tej uczelni. Uroczystość zgromadziła wielu gości, którzy wraz z uczestnikami Seminarium złożyli Jubilatowi najlepsze życzenia. Profesor Ryżyński w trakcie wystąpienia wspominał swoją drogę zawodową oraz dziękował wszystkim tym, z którymi miał okazję współpracować podczas wielu lat pracy w mostownictwie. W ramach sesji jubileuszowej zaprezentowano również wybrane referaty z wydanej Księgi Jubileuszowej pod redakcją prof. Arkadiusza Madaja.

Obrady seminarium toczyły się w czterech sesjach. Jak co roku, uczestnicy mogli wysłuchać interesujących prelekcji związanych z budową, ze wzmacnianiem i z przebudową mostów. Podczas sesji I przedstawiono m.in. wzmocnienie mostu stalowego wstępnie sprężonymi taśmami CFRP (Paulina Paśko, Tomasz Siwowski) czy budowę mostu tymczasowego w Skwierzynie (Piotr Tomala, Maciej Węgrzynowski, Janusz Buhl). W ramach sesji II omówiono problem diagnostyki mostów betonowych w świetle norm europejskich (Ewa Michalak), jak też badania pod próbnym obciążeniem statycznym wielodźwigarowego mostu drogowego wykonanego z dźwigarów kablobetonowych (Arkadiusz Madaj, Katarzyna Mossor, Krzysztof Sturzbecher). Sesja III dotyczyła m.in. projektu i realizacji wzmocnienia wiaduktu drogowego nad torem kolejowym (Wojciech Lorenc, Józef Rabiega) oraz oceny nośności fundamentów mostowych konstrukcji wsporczych w sąsiedztwie skarp (Mieczysław Kania). Seminarium zakończyła sesja IV, w której m.in. poruszono problem adaptacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo istniejących przejść podziemnych (Iwona Jankowiak, Arkadiusz Madaj, Katarzyna Mossor) oraz wykorzystania materiału z recyklingu opon samochodowych w budownictwie komunikacyjnym (Aleksander Duda, Dariusz Sobala, Tomasz Siwowski, Damian Kaleta). W ramach każdej  z sesji organizatorzy przewidzieli czas na dyskusję, z którego uczestnicy seminarium chętnie korzystali.

Redakcja czasopisma „Mosty” serdecznie dziękuje organizatorom za możliwość wzięcia udziału w spotkaniu. Już teraz zapraszamy na kolejną edycję seminarium w przyszłym roku!