15-17 czerwca 2016 roku w Zielonej Górze odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konstrukcje Metalowe” (XIII International Conference on Metal Structures – ICMS’2016).

Konferencja zielonogórska była 13. konferencją z cyklu zapoczątkowanego w 1958 roku w Warszawie. Inicjatorem konferencji i jej patronem jest Sekcja Konstrukcji Metalowych działająca w ramach Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Zaproszenia do wygłoszenia referatów generalnych przyjęli renomowani przedstawiciele świata nauki: John Michael Rotter (Szkocja), Jiang Qian (Chiny), Johan V. Retief (RSA), Tomasz W. Siwowski i Krzysztof Żółtowski (Polska) oraz Milan Veljkovic (Holandia).

Ostatecznie Komitet Naukowy Konferencji zakwalifi kował 62 referaty podzielone na dziesięć grup tematycznych: Cold-formed sections and profi led sheeting, Steel-concrete composite structures, Buckling and eff ect of bracings, Dynamics, fatigue and seismic analyses, Bridges, Structural steel, metallurgy and behaviour in fi re, Strength, stability and postbuckling behaviour, Joints and connections, Silos, tanks and vessels oraz Reliability, masts and towers. Obrady konferencji toczyły się w sesjach równoległych.

Na zielonogórską konferencję przybyło łącznie 112 uczestników, w tym 32 z wielu krajów Europy, Azji i Afryki. Konferencji patronowały dwie organizacje o zasięgu europejskim:IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering) oraz ECCS (European Convention for Constructional Steelwork), co wyraźnie podniosło rangę tego wydarzenia.

Konferencji towarzyszyła wystawa dorobku zakładów Georga Beuchelta zorganizowana przez Oddział Zielonogórski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. W zakładach tych powstało około 500 mostów stalowych, z mostem Grunwaldzkim we Wrocławiu i mostem Zielonym w Gdańsku. Uczestnicy konferencji podczas rejsu statkiem wycieczkowym mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć trzy mosty na Odrze w rejonie Cigacic: stalowy most z 1925 r. zbudowany w zakładach Beuchelta, most zespolony w ciągu S3 z 1984 roku oraz aktualnie budowany nowy most na S3.

Uczestnicy konferencji bardzo pozytywnie oceniali konferencję, która była poważnym wyzwaniem dla komitetu organizacyjnego złożonego z pracowników Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kolejna XIV International Conference on Metal Structures odbędzie się w 2021 roku, a organizatorem konferencji będzie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Galeria zdjęć do obejrzenia na stronie: www.icms2016.uz.zgora.pl.