18 czerwca br. już po raz 12. odbyło się spotkanie integracyjne mostowców dolnośląskich i ich przyjaciół. XII Rejs Mostowców Dolnośląskich zorganizował, realizując zadania statutowe, Dolnośląski Oddział Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Tradycją stało się już, że co roku w czerwcu przedstawiciele firm wykonawczych, projektowych, firm związanych z utrzymaniem obiektów mostowych, a także ludzie nauki spotykają się na Rejsie Mostowców. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział około 200 osób. Uczestnicy rejsu statkiem pasażerskim Rusałka popłynęli na miejsce spotkania, którym już tradycyjnie od kilku lat jest Harcerski Ośrodek Rancho.

W części ofi cjalnej nastąpiło symboliczne przekazanie obowiązków przewodniczącego Oddziału Dolnośląskiego. Edmund Budka, ustępujący po dwóch kadencjach, przekazał obowiązki wybranemu na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym nowemu przewodniczącemu Marcinowi Sękowi. Wręczono również legitymacje ZMRP nowym członkom Oddziału i certyfi katy uczestnictwa w cyklu szkoleń pod wspólną nazwą „Nowoczesne Mostów Budowanie”.

Uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarze biuletynu ZMRP Oddziału Dolnośląskiego „Mosty Dolnośląskie”, w którym przedstawiono wydarzenia z ostatniego roku działalności oddziału i zaprezentowano najważniejsze wydarzenia związane z planowaniem, projektowaniem, a w szczególności z budową obiektów mostowych na terenie Dolnego Śląska. Rejs to oczywiście także spotkanie towarzyskie, okraszone dobrą pogodą i dobrą zabawą.

Autor: Leszek Budych

fot. W. Kluczewski