16-18 listopada 2016 r. na terenie kampusu Politechniki Białostockiej odbędzie się druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mostów Drewnianych organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe „Konstruktor”.

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i realizacji modelu mostu drewnianego o łącznej długości 3,60 m, z nie więcej niż 0,3 m3 drewna. Główne kryteria konkursowe to przeniesione obciążenie, ugięcie, cena użytych do budowy materiałów (drewno oraz łączniki mechaniczne) oraz czas montażu. Przewidujemy udział 12 zespołów z całego kraju, w pięcioosobowych składach.

Konkurs Mostów Drewnianych ma wymiar zarówno naukowy, jak i rekreacyjny. Modele realizowane w skali makro świetnie obrazują mechanikę konstrukcji oraz weryfikują przyjęte rozwiązania konstrukcyjne. Oprócz głównego wydarzenia przewidziano również konferencję dotyczącą różnych sfer budownictwa, na którą zostaną zaproszeni uczestnicy konkursu oraz studenci i doktoranci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej http://konstruktor.wb.pb.edu.pl/ii-okmd/.