W ramach kolejnego etapu modernizacji linii kolejowej Rokycany – Pilzno firma Metrostav pomyślnie wykonała statyczne i dynamiczne próby obciążeniowe trzech mostów kolejowych w Pilźnie.

Jak podaje firma Metrostav, najdłuższy badany obiekt ma 63 metry i wytrzymuje obciążenie prawie 360 ton, które testowane było za pomocą dwóch zabytkowych lokomotyw parowych – wraz z pełnym ładunkiem węgla i wody.

Budowa mostów kolejowych w Pilźnie jest jednym z głównych zadań wchodzących w skład modernizacji 20-kilometrowego odcinka trasy kolejowej Rokycany – Pilzno. Łączna wartość prac – których ukończenie zaplanowane jest na połowę 2018 roku – wynosi ok. 4 mld koron (148 mln euro ), a w zakres projektu weszła m.in. przebudowa 15 obiektów mostowych.

Próby obciążeniowe miały za zadanie kontrolę parametrów trzech kolejowych obiektów mostowych w Pilźnie, w tym ugięcie oraz wytrzymałość statyczną. Dopuszczalne ugięcie mostu według projektu wynosi 35 mm, natomiast w czasie testów odnotowano wartości na poziomie jedynie 28 milimetrów. Podczas prób obciążeniowych na wiaduktach wykorzystano lokomotywy parowe o masie 185 i 174 ton – wyprodukowane w 1947 roku w czeskiej fabryce Škoda – z uwagi na dużą ilość osi, dzięki którym w trakcie 40 minut trwania badania nacisk równomiernie rozłożył się na całej długości mostu.

Jednym z zasadniczych momentów w trakcie budowy mostu są próby obciążeniowe – dopiero wtedy można finalnie potwierdzić zgodność wszystkich parametrów z założeniami projektu. Czeski oddział firmy Metrostav w ostatnim czasie z sukcesem przeprowadził aż trzy testy mostów kolejowych w Pilźnie, dzięki czemu już wkrótce pociągi będą mogły jeździć z większą prędkością, a pasażerowie będą mieli gwarancję bezpieczeństwa. Mosty kolejowe zostały zbudowane w ramach modernizacji linii kolejowej Rokycany – Pilzno. W skład tego kontraktu wchodzi również realizacja najdłuższych w Czechach tuneli kolejowych – pierwszy z nich o długości ponad 4 km jest już ukończony, natomiast obecnie firma Metrostav jest w trakcie przygotowań do drążenia drugiego obiektu – mówi Radim Čáp, dyrektor Metrostav Polska.

Most kolejowy w Pilźnie powstał w pierwotnej formie w 1884 roku, a następnie został poszerzony do dwóch torów. W roku 1924 został on przebudowany oraz wzmocniony. W celu dostosowania trasy Rokycany – Pilzno do wymogów bezpieczeństwa europejskich sieci kolejowych musiał on ulec modernizacji oraz przejść testy mające za zadanie kontrolę parametrów w sytuacjach znacznie przekraczających standardowe obciążenia.

Prace budowlane nad wiaduktami w Pilźnie to jeden z etapów rozbudowanego projektu, którego celem jest dostosowanie infrastruktury czeskiej sieci kolejowej do najwyższych parametrów obowiązujących w Unii Europejskiej. Odcinek Rokycany – Pilzno trasy stanowi bowiem o efektywnym funkcjonowaniu całej trasy łączącej Pragę z granicą niemiecką – jest on strategicznym elementem czeskiego systemu transportowego, jak i tranzytowego, oraz należy do transeuropejskiej sieci kolejowej.

Główne założenia przebudowy to m.in.:
• osiągnięcie wyższych parametrów technicznych trasy kolejowej,
• dostosowanie linii do ruchu pociągów z maksymalną prędkością 160 km/h,
• skrócenie czasu przejazdu pociągów i zwiększenie bezpieczeństwa operacji ruchu kolejowego,
• stworzenie infrastruktury dla kolei dużej prędkości.

Źródło: informacja prasowa firmy Metrostav